cenník
Vyskúšať zadarmo
Diskový priestor
1 MB
(0,0006 € s DPH)
1000 MB
(0,6 € s DPH)
E-mailové schránky
Cena za prvých 10 e-mailových schránok na doménu
(0,192 € s DPH)
Cena za neobmedzený počet e-mailových schránok na doménu
(1,92 € s DPH)
Databázy
Cena za prvých 15 MySQL databáz na webhosting
(0,06 € s DPH)
Cena za neobmedzený počet MySQL databáz na webhosting
(0,9 € s DPH)
Serverové zdroje
1 proces
(0,048 € s DPH)
1 MB RAM
(0,006 € s DPH)

Počet spoplatnených e-mailových schránok závisí od počtu domén. Pri prvej doméne sa spoplatňuje iba prvých 10 schránok, vyšší počet schránok nemá na cenu vplyv - je neobmedzený. Pri dvoch doménach platíte iba za prvých 20 schránok, pri troch za 30 schránok, a pod. Počet aliasov a presmerovaní je neobmedzený a zadarmo.

Vaši klienti môžu využívať neobmedzený počet MySQL databáz, pričom spoplatnených je len prvých 15. Počet MySQL databáz sa viaže na webhostingové konto klienta, nie na doménu.

Poplatok za RAM pamäť a procesy je účtovaný fixne. Platba za ostatné parametre je účtovaná dynamicky - platíte iba za to, čo váš koncový klient skutočne spotreboval.

Ostatné parametre hostingového balíka nemajú vplyv na cenu. Máte možnosť nastaviť ľubovoľné obmedzenia pre koncových klientov alebo parametre ponechať neobmedzené.