Popis služby
Vyskúšať zadarmo
Účel služby
Plánujete rozšíriť svoje portfólio internetových služieb o webhosting? Vytvorili sme pre vás systém na poskytovanie webhostingových a serverových služieb pod vašou vlastnou značkou. S nami prevádzkujete webové stránky klientov, bez vysokých nákladov na hardvér a softvér, dokonca bez technických znalostí. Vytvorte si svoje vlastné webhostingové služby a ponúkajte ich svojim klientom ako svoju službu, za vami určené poplatky.
Komu je služba určená?
Tvorcovia webových stránok
Marketingové agentúry
Poskytovatelia internetových služieb
Menšie webhostingové firmy
Webdizajnéri
Freelanceri
Výhody systému subHoster
Cloud webhosting
Webhosting a server pod vašou značkou
Nepotrebujete technické znalosti
Hardvér a softvér zabezpečíme my
Služba nie je reselling
Poplatky si určujete nezávisle od našich
Základné vlastnosti
Flexibilný konfigurátor vám pomôže navrhnúť hostingové služby na mieru. Vytvorte si vlastné balíky webhostingových služieb - jednoduchý FTP hosting, e-mailový hosting, až po neobmedzený multihosting pre viac domén. Otvorte rozšírené možnosti aj pre svojich klientov. Systém podporuje rozšírenie vami navrhnutých služieb pomocou tzv. doplnkov, ktoré umožňujú vašim klientom zmeniť si parametre svojich webhostingov.
Konfigurátor hostingových služieb
Navrhnete si hostingové služby na mieru
Vytvoríte si vlastný cenník domén
Vaši klienti si môžu sami rozširovať svoje balíky služieb
Manažujete svoje objednávky
Sledujete štatistiky a prehľady zákazníkov
Multijazyčnosť – slovenčina, angličtina, maďarčina
Doplnkové balíky služieb
Extra výhoda pre vašich klientov
Neobmedzené možnosti pre vás a vašich klientov
Klienti si rozširujú vybrané balíky doplnkami
Sami rozhodujú, ktorú službu potrebujú navýšiť
Klienti konfigurujú vlastné balíky hostingových služieb
Navrhujú rôzny počet doplnkov do balíkov
Spôsob spoplatňovania
Služba je založená na kreditovom systéme. Najskôr si dobijete kredit a následne sa z neho uhrádzajú spotrebované služby. Platiť začnete až v momente, keď vytvoríte prvý webhosting alebo virtuálny server (VPS). Platíte len reálne spotrebované zdroje, ak vytvoríte webhostingový balík s neobmedzeným diskovým priestorom, spoplatnený bude iba obsadený priestor. U nás platíte len za to, čo skutočne využívate.
Ako sú spoplatňované služby?
Ponúkame spoľahlivé webhostingové služby za férové ceny
Kreditový systém platieb
Cena za parametre je učtovaná dynamicky
Spoplatnené sú len reálne spotrebované zdroje
Platíte, len keď zarábate
Zníženie nákladov vďaka outsourcing-u
Čo u nás získate?
Ušetríte peniaze vďaka nášmu systému spoplatňovania
Máte svoje vyčerpané financie pod kontrolou
Platíte iba za to, čo koncový klient skutočne spotreboval
Neúčtujeme vám nevyužité služby
Ak nič nezarábate, neplatíte
Značne znížite svoje výdavky za webhostingové služby
Funkcie webhostingu a VPS
K dispozícii máte plnohodnotné administračné rozhranie, pomocou ktorého si veľmi jednoducho manažujete svoje služby. Rozhranie sme vytvorili s dôrazom na prehľadnosť, ovláda sa intuitívne a dokáže v ňom pracovať aj laik. Vaši klienti v rozhraní predlžujú a aktivujú služby, sťahujú vystavené faktúry v PDF a využívajú pokročilé nástroje na diagnostiku problémov, ako preťaženie pridelených serverových zdrojov, alebo útoky na ich weby.
Manažovanie štandardných služieb
Jednoduché a intuitívne ovládanie
Manažovanie FTP a sftp kont
Využívanie MySQL kont a databáz
Nastavenie e-mailových kont/aliasov/presmerovaní
Sprava domén a subdomén
Podpora cronu
Manažovanie pokročilých služieb
Správa DNS záznamov a serverov
Manažovanie domén – multihosting
Inštalácia open source softvéru
Inštalácia SSL certifikátov
Nastavovanie pokročilých e-mailových filtrov
Prístup k webovým logom
Automatizácia
Ušetríte čas a peniaze s našim plne automatizovaným systémom. Pomocou API vytvárate nové objednávky, ktoré je možné uhradiť online, rôznymi platobnými metódami. Platby sa spárujú s objednávkami, a tie sa automaticky aktivujú. Klientovi je následne vygenerovaná a odoslaná faktúra. Systém posiela klientom notifikácie o nutnosti predĺženia služieb, a automaticky deaktivuje služby, o ktoré klient nemá ďalej záujem.
Automatizácia procesov
Vytváranie objednávok
Párovanie platieb
Aktivácia služieb
Vystavovanie a odosielanie faktúr
Deaktivácia a zrušenie nepredĺžených služieb
Automatické notifikácie v systéme
Posielanie notifikácií podľa nastaveného rozvrhu
Upozornenia na nutnosť predĺženia služieb
Klienti si cez upozornenia môžu službu objednať
Zasielanie notifikácií do externých systémov
Posielanie SOAP požiadaviek priamo do vášho informačného systému
Fakturačný modul
Plnohodnotný fakturačný systém vytvára výzvy k platbám, faktúry a dobropisy klientom. Aktivovať sa dá automatické fakturovanie alebo môžete doklady vystavovať manuálne. Vzhľad dokumentov nastavíte pomocou šablón. Všetky dokumenty sa vystavujú s vašimi fakturačnými údajmi. Máte možnosť aktivovať rôzne platobné brány, a tak automaticky spárovať platby s objednávkami.
Funkcie fakturačného systému
PDF faktúry odosielané e-mailom
Automatická fakturácia klientom vo vašom mene
Nastavenie vlastného vzhľadu pomocou šablón
Platobné brány (TatraPay, CardPay, TrustPay, TrustCard, ..)
E-mailové notifikácie so splatnosťou dokumentov
Export údajov v rôznych formátoch
Prečo využiť automatické fakturovanie?
Ušetrite čas strávený vystavovaním dokumentov
Máte prehľad, kto má služby uhradené
Viete, kto si má služby predĺžiť
Notifikujete klientov, ktorí nezaplatili
Deaktivujete služby po nezaplatení
Všetko je zabezpečené automaticky a bez starostí
Rozšírené funkcie
Systém ponúka veľké množstvo pokročilých funkcií. Služby môžete združovať do rozhraní, určených pre rôzne typy klientov. Upozorňujte používateľov na exspiráciu služieb prostredníctvom SMS notifikácie. Vytvárajte rozmanité zľavy cez zľavové kupóny. Využívajte súčasne možnosť rozosielania množstva personalizovaných newsletterov vašim klientom.
Pokročilé funkcie v systéme
Veľmi flexibilné zľavové kupóny
SMS notifikácia vašim klientom
E-mail notifikácia
Zoskupovanie služieb do skupín pomocou rozhraní
Oslovenie klientov mailingami
Získajte svojich zákazníkov
Vytvárajte atraktívne akcie a zľavy
Prispôsobujte služby na mieru svojím klientom
Pripomínajte im výhody predĺženia služieb
Kontaktujte ich rôznymi spôsobmi
Tvorte pútavé newslettery
API
API slúži na prepojenie nášho informačného systému s ďalšími externými systémami. Prostredníctvom API môžete dosiahnuť 100 percentnú automatizáciu všetkých služieb, vrátane vytvárania objednávok, párovania platieb a aktivácie a deaktivácie služieb. Kompletné a plnohodnotné API je postavené na technológii SOAP. K dispozícii sú pravidelne aktualizované knižnice pre programovacie jazyky PHP a Python.
Výhody API
Kvalitné a komplexné API
Efektívne a bezpečné prepojenie systémov
Prepojenie s vlastným informačným systémom
Zvýšenie miery automatizácie na maximum
Prístup k API majú aj vaši klienti
Implementácia API
Technológia SOAP, ktorá je štandardom pre integráciu systémov
Používať môžete ktorýkoľvek programovací jazyk
Ponuka knižníc pre PHP a Python
Komplexná dokumentácia
Asistencia počas implementácie